سینما

۱۳ ۰۸, ۱۳۹۷

فروپاشی روانی دیکتاتورها، روایت سینما

توسط |۱۳۹۷-۹-۸ ۰۴:۰۷:۱۰ +۰۳:۳۰آبان ۱۳ام, ۱۳۹۷|سینما, فرهنگ و هنر|

دیکتاتور می‌تواند بهترین لقب برای افرادی مثل صدام در نظر گرفته شود، چراکه این فرد زورگو و مستبد موجب ده ها جنگ و خون‌ریزی شده است. دلیل این طرز فکر و ضد بشریت دیکتاتور چیست؟ چه‌طور می‌توان با روحیات دورو ی آنها که حتی به راحتی خود را یک فرد مومن و دیندار معرفی می کنند مقابله کرد؟ این مقاله [...]