روانشناسی

/روانشناسی
۴ ۰۴, ۱۳۹۷

وسواس فکری – عملی > رفتاری بیهوده !

توسط |۱۳۹۷-۴-۲۶ ۲۳:۳۱:۵۰ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۷|روانشناسی|

وسواس فکری - عملی > رفتاری بیهوده ! چرا گاهی نمی‌توانیم جلوی افکار و رفتارهای بیهوده را بگیریم؟ وسواس فکری فکر، میل شدید، یا تصور عودکننده و مداومی است که فرد آن را به صورت مزاحم یا ناخواسته تجربه می‌کند. افراد سعی می‌کنند این وسواس فکری را نادیده بگیرند یا متوقف کنند، یا می‌کوشند آن را با پرداختن به فکر [...]